KASVISTIETO AB i ett nötskal

Kasvistieto Ab är ett företag som förmedlar marknadsinformation gällande trädgårdsnäringen. Kasvistieto Ab samlar in och förmedlar dagligen producentpriser och marknadsinformation för frilands- och växthusgrönsaker, frukter och bär med hjälp av ett databaserat nätverk. Välkommen till vår hemsida för att bekanta er med vår verksamhet och trädgårsnäringens marknader.

KASVISTIETO AB – vad är det?

Kasvistieto Ab samlar in och förmedlar dagligen priser och marknadsinformation beträffande frilands- och växthusgrönsaker, frukt och bär med hjälp av ett datanät. Medlemsodlare och -packerier sänder dagligen sina försäljningsuppgifter till systemet och får i sin tur rapporter, bl.a. områdesvisa medelpriser, för att stöda försäljnings- och marknadsföringsarbetet. De insamlade uppgifterna framföres anonymt i rapporterna, med andra ord uppgifterna är medeltal och den enskilde uppgiftsgivaren kommer ej fram. Mycket vikt fästes vid noggrannheten och tillförlitligheten på de uppgifter som vi samlar in och förmedlar vidare, ty Kasvistieto Ab fungerar även i tätt samarbete med myndigheterna. Vi förmedlar också uppgifter till Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) och Naturresursinstitutet Lukes statistiktjänster. Uppgifterna förmedlas  vidare till EU-komissionen, som använder dem även i sina statistiker. JSM använder våra prisuppgifter som grund för sina administrativa beslut. Priserna används också av t.ex. Statistikcentralen. För användning i t.ex. forskning hittar du olika trädgårdsprodukters årliga medelpriser på dessa, våra hemsidor. Det insamlade producentpriset är produktpriset för färdigt packad 1. klass vara vid partiaffärens port. Täckningsgraden för de prisuppgifter, som Kasvistieto Ab förmedlar, varierar per produkt och är för huvudprodukterna ungefär 10 – 40 % av den inhemska produktionen. Frukt- och bärproducenternas förbund förmedlar sina insamlade producentpriser för äppel och trädgårdsbär till Kasvistieto Ab:s datanät. Företaget Kasvistieto Ab har ungefär 100 aktier och cirka 60 aktieägare och grundades i januari 1995. Marknadsföringsbolag (insamlingspartiaffärer), producentorganisationer och packerier har cirka 50 % av aktierna, enskilda odlare har cirka 25 % och intresse- och rådgivningsorganisationer har cirka 25 %.

KASVISTIETO AB – jag också med?

Det finns åtminstone två goda skäl att gå med i Kasvistieto Ab:s datanät:

1. Aktuell marknadsinformation:

Produkternas varierande priser ökar osäkerheten i prissättningen. Med hjälp av vårt system kan du reda ut, vad dina produkters jämförbara pris är vid köparens lastbrygga.

2. Stöd möjligast riktiga.

Kasvistieto Ab är Finlands enda företag, som sköter om förmedling av prisuppgifter för stödberäknigar. Således är det viktigt att prisuppgifterna fås från så många odlare möjligt som grund för beräkningarna, så att hela årets medelpris är möjligast riktigt.

Hur komma med?

Datanätets användare behöver en datamaskin, som har minst Windows 7-operativsystem och Internet-anslutning. Användaren gör ett användar-avtal med Kasvistieto Ab och får sålunda ett dataprogram, med vars hjälp användaren får kontakt med datanätet. Alternativt får användaren ett lösenord till vår www-sida via vilken man också kan sända uppgifter. Förutsättningen är att odlaren eller packaren, som går med i systemet, har försäljning till centralaffärer och partiaffärer – verksamheten grundar sig ju delvis på byteshandel av information. För forskare och dylikt erbjuder vi prisstatistiker på våra hemsidor. Dylika statistiker kan också specialbeställas ifall behov uppkommer. För tillfället är anslutningsavgiften till vårt datanät 60 euro (+ mervärdesskatt). Det finns ingen årlig användningskostnad.

Information

Kasvistieto Ab, Spannmålsvägen 4C, 00700 Helsingfors, tel. 09-5841 6535 / 09-5841 6536
VD Miika Ilomäki, email: miika.ilomaki@hmlry.fi, Priser Tuija Tanska, email: tuija.tanska@hmlry.fi