Tervetuloa mukaan Kasvistieto Oy:n tietoverkkoon. Liittymällä mukaan saat muun muassa:

1. Ajankohtaista markkinatietoa:

Tuotteiden vaihtelevat hinnat lisäävät epävarmuutta hinnoittelussa. Järjestelmämme avulla voit selvittää, mikä on tuotteittesi vertailukelpoinen hinta ostajan laiturissa. Tämä helpottaa myynnin ja hintojen ennustettavuutta.

2. Tilastotietoja eri tuotteista:

Voit seurata helposti eri tuotteiden tilastoja tietokannastamme. Tämä auttaa tuotannon suunnittelussa ja samalla antaa osviittaa markkinoiden erilaisista trendeistä. Tietokannassamme on yli 50 tuotteen hintatiedot.

3. Tuet mahdollisimman oikeiksi:

Kasvistieto Oy on Suomen ainoa yritys, joka huolehtii tukilaskelmien hintatietojen toimittamisesta viranomaisille. On siis erityisen tärkeää, että mahdollisimman monen viljelijän hintatiedot saadaan päätöksenteon tueksi sekä laskelmien pohjaksi, jotta koko vuoden keskihinta olisi mahdollisimman oikea.

4. Yhteistyö viranomaisten kanssa:

Kasvistieto Oy on toiminut perustamisestaan asti, vuodesta 1995, tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kasvistieto Oy toimittaa mm. Maa- ja Metsätalousministeriölle ajankohtaisia hintatilastoja kansainvälisen ja kansallisen päätöksenteon tueksi.

 

Miten mukaan?

Tietoverkon käyttäjäksi liittyvä tekee Kasvistieto Oy:n kanssa käyttösopimuksen ja liittyjä saa salasanan erillisille www-sivuillemme, joiden välityksellä tietoja voidaan välittää. Edellytyksenä on, että mukaan järjestelmään lähtevällä viljelijällä tai pakkaajalla on myyntejä keskusliikkeille ja tukuille – toimintahan perustuu osin tietojen vaihtokauppaan. Tutkijoille ja toimittajille tarjoamme kotisivuillamme hintatilastoja, joita voidaan tehdä myös eri tilauksesta tarpeiden mukaan. Tietoverkkomme liittymismaksu on 60 euroa + alv. Vuosittaista käyttömaksua ei kerätä.

 

Hakulomake tietoverkon käyttäjäksi

Täyttämällä alla olevan lomakkeen, voit hakea käyttöoikeutta Kasvistiedon hintatietojärjestelmään. Käyttöoikeutta voivat hakea viljelijät ja pakkaamot, joilla on myyntejä keskusliikkeille ja tukuille. Käyttäjät myös sitoutuvat välittämään omia myyntitietojaan Kasvistietoon. Käyttöoikeidet myöntää Kasvistieto Oy ja niiden käsittely kestää muutaman päivän. Ilmoitamme hyväksytyille jäsenille käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse.