Kasvistiedon hintatietojärjestelmän raportointitoiminnolla voi muodostaa monipuolisia hinta- ja myyntimäärä raportteja järjestelmän puutarhatuotteista. Järjestelmä vaatii käyttöoikeudet, jotka myöntää Kasvistieto Oy. Alla kuvaruutumalli raportointitoiminnosta, jolla haluttuja raportteja voidaan muodostaa.