Kasvistieto Oy kerää ja välittää päivittäin avomaan ja kasvihuonevihannesten sekä hedelmien ja marjojen tuottajahintoja ja markkinatietoa. Mukana olevat viljelijät ja pakkaajat lähettävät myyntitietonsa järjestelmään ja voivat vastaavasti katsoa järjestelmästä palauteraportteja, kuten keskihintoja myynti- ja markkinointityön tueksi. Kerättävät tiedot esitetään raporteissa anonyymeinä, eli tiedot ovat keskiarvoja, eikä yksittäisen tiedon luovuttajaa pysty selvittämään.

Kasvistieto Oy toimii tiiviissä yhteistyössä myös viranomaisten kanssa. Toimitamme hintatietoja maa- ja metsätalousministeriölle ja joita se edelleen toimittaa EU-komissiolle sekä käyttää tilastoissaan. Kasvistieto Oy:n hintatietoja käyttävät myös monet muut tahot, esim. tutkijat, toimittajat ja Tilastokeskus. Kuukausitiedot lähetetään Maa- ja metsätalousministeriön lisäksi myös Luonnonvarakeskuksen (Luken) Tilastopalveluun, Ruokavirastoon ja Tilastokeskukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö käyttää hintojamme hallinnollisten päätösten pohjana ja esim. kansallisten tukien perusteena. Hintatietoja käytetään myös uuden rahoituskauden (CAP27) valmistelussa.  Eri puutarhatuotteiden vuosittaiset keskihinnat esim. tutkimuskäyttöön löydät kotisivuiltamme. Kerätty tuottajahinta on valmiiksi pakatun 1. luokan tuotteen hinta tukkuliikkeeseen toimitettuna. Kasvistieto Oy:n toimittamien hintatietojen kattavuus vaihtelee tuotteen mukaan. Päätuotteilla pyritään noin 10-40 % kattavuuteen kotimaisen tuoretuotannon määrästä.

Kasvistieto Oy on perustettu jo vuonna 1995. Kasvistieto Oy:n osakkeenomistajia ovat markkinointiyhtiöt (keräilytukut), tuottajaorganisaatiot, pakkaamot, yksittäiset viljelijät sekä etu- ja neuvontajärjestöt.

Kasvistieto Oy

Rekisteriseloste

Kasvistieto Oy:n käyttäjä- ja osakasrekisteristä on tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä osoitteessa Viljatie 4 C, 00700 Helsinki.