KASVISTIETO AB

Kasvistieto Ab är ett företag som förmedlar marknadsinformation gällande trädgårdsnäringen, alltså frilands- och växthusgrönsaker, frukter och bär. Vi samlar in och förmedlar dagligen producentpriser och marknadsinformation med hjälp av ett databaserat nätverk.

Kasvistieto Ab som grundades i januari 1995 har ungefär 100 aktier och cirka 60 aktieägare. Marknadsföringsbolag (insamlingspartiaffärer), producentorganisationer och packerier äger cirka 50 %, enskilda odlare cirka 25 % och intresse- och rådgivningsorganisationer cirka 25 % av aktierna.

Välkommen till vår hemsida för att bekanta dig med vår verksamhet och trädgårdsnäringens marknader.

KASVISTIETO AB – vad är det?

Kasvistieto Ab samlar in och förmedlar priser och marknadsinformation beträffande frilands- och växthusgrönsaker, frukt och bär. Medlemsodlare och -packerier sänder dagligen in sina försäljningsuppgifter till systemet och får i sin tur rapporter med bl.a. områdesvisa medelpriser som de kan använda som stöd i försäljnings- och marknadsföringsarbetet. De insamlade uppgifterna presenteras anonymt som medeltal och enskilda uppgifter framgår inte.

Stor vikt fästs vid noggrannheten och tillförlitligheten i de uppgifter som vi samlar in och förmedlar vidare eftersom Kasvistieto Ab även har tätt samarbete med myndigheterna. Vi förmedlar uppgifter till Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) och Naturresursinstitutet Lukes statistiktjänster samt Statistikcentralen. Uppgifterna förmedlas därifrån vidare till EU-kommissionen, som använder dem i sina statistiker. JSM använder också prisuppgifterna som grund för sina administrativa beslut.

På våra hemsidor hittar du också årliga medelpriser för olika trädgårdsprodukter för användning inom t.ex. forskning. Det insamlade producentpriserna är produktpriset för färdigt packad 1. klass vara vid partiaffärens port. Täckningsgraden för de prisuppgifter som Kasvistieto Ab förmedlar varierar per produkt och är för huvudprodukterna ungefär 10 – 40 % av den inhemska produktionen.

Frukt- och bärproducenternas förbund förmedlar också sina insamlade producentpriser för äppel och trädgårdsbär till Kasvistieto Ab.

KASVISTIETO AB – borde jag ansluta mig?

Det finns åtminstone två goda skäl till att gå med i Kasvistieto Ab:s datanät:

1. Aktuell marknadsinformation

De varierande priserna ökar osäkerheten i prissättningen. Informationen från Kasvistieto Ab underlättar prissättningen eftersom du får veta vad dina produkters jämförbara pris är.

2. Möjligast riktiga stöd

Kasvistieto Ab är det enda företaget i Finland som förmedlar prisuppgifter för stödberäkningar. Således är det viktigt att prisuppgifterna till grund för beräkningarna fås från så många odlare som möjligt, så att hela årets medelpris är så nära sanningen som möjligt.

Hur komma med?

Förutsättningen är att odlaren eller packaren har försäljning till central- och partiaffärer.

Datanätets användare gör ett användar-avtal med Kasvistieto Ab och får därmed ett dataprogram med vars hjälp man får kontakt med datanätet. Alternativt får användaren ett lösenord till vår www-sida via vilken hen kan sända in uppgifterna.

För forskare och dylika erbjuder vi prisstatistikuppgifter på vår hemsida. Statistikuppgifter kan också specialbeställas ifall behov uppkommer. För tillfället är anslutningsavgiften till datanätet 60 euro (+ moms). Ingen årlig avgift uppbärs.

 

Information

Kasvistieto Ab

Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors, tel. 040 552 2717

Heidi Wirtanen, email. heidi.wirtanen@hmlry.fi, tel: 040 550 0762

Tomi Pousi, email: tomi.pousi@hmlry.fi, tel: 040 552 2717