Puutarhatuotteiden hintaseurantaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa

Luonnonvarakeskus Luke aloitti vuoden 2024 alusta lähtien puutarhatuotteiden hintojen kuukausittaisen tiedonkeruun ja julkaisemisen. Tietojen keruuta tehdään yhteistyössä Kasvistieto Oy:n kanssa. Kasvistieto Oy toteuttaa käytännön tiedonkeruun ja toimittaa kerätyt myyntiaineistot Lukeen. Lukessa koostetaan yrityksiltä kerätyt tiedot koko maan tilannetta kuvaavaksi hintatilastoksi, jotka julkaistaan kuukausittain seuraavan kuun viimeinen arkipäivä. Myyntitietoja kerätään seuraavista puutarhatuotteista niiden sato- ja varastokauden…